U zou meer aandacht willen besteden aan intellectuele eigendom binnen uw bedrijf, maar u heeft geen tijd om u in boeken en artikelen te verdiepen ?

Op 2 februari 2018 geef ik met Confocus een dagopleiding intellectuele rechten.

Schrijf u nu in op de website van Confocus.

Programma

IE Rechten: een overzicht

Deze eerste presentatie biedt een overzicht van de voornaamste IE rechten, hun beschermingsvoorwaarden en hun doelstelling, aan de hand van concrete voorbeelden.

 • Auteursrecht/ bescherming van computerprogramma’s
 • Merken
 • Octrooien
 • Tekeningen en modellen
 • Databanken
 • Verhouding met de regelgeving inzake marktpraktijken

Focus op de onderscheidingstekens en het merk

Ieder bedrijf is titularis van onderscheidingstekens en gebruikt deze dagelijks. Onderscheidingstekens verdienen dan ook een bijzondere focus. Deze presentatie geeft o.a. praktische tips om een merk op nuttige wijze te deponeren en te verdedigen.

 • Onderscheidingstekens (vennootschapsnaam, handelsnaam, merk, domeinnaam)
 • Aandachtspunten voor het merkdepot (absolute gronden, relatieve gronden, goederen en diensten)
 • Administratieve procedures (weigering op basis van absolute gronden, oppositie, nietigheid)
 • Rechten verbonden aan het merk en aan de andere onderscheidingstekens

IE contracten

Deze presentatie bestudeert de meest voorkomende clausules in IE overeenkomsten en de aandachtspunten bij het onderhandelen van dergelijke contracten.

 • Vertrouwelijkheidsovereenkomsten en iDepots
 • Licentie en overdracht
 • Arbeids- en dienstverleningsovereenkomsten
 • Het collectief beheer (SABAM, SOFAM, …)

Procedurele aspecten van de handhaving van IE rechten

Deze presentatie buigt zich over de specifieke mechanismes die een uitgebreide en efficiënte bescherming aanbieden aan de titularissen van IE rechten.

 • De douane verordening
 • Het beslag inzake namaak
 • De stakingsvordering
 • Domeinnaam procedures
%d blogueurs aiment cette page :